Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Uzbekistan British Tenders Authority

Uzbekistan British Tenders Authority —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 21.11.2022 tarih ve 80193093 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, T. C. Taşkent Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atfen, son dönemde birkaç farklı ihracatçı firmamız tarafından Müşavirliğimize yapılan başvurularda, "Uzbekistan British Tenders Authority" adlı bir kuruluşun "info@ubta-gov.org" uzantılı e-posta adresinden firmalarına ihale talep ve duyurularının iletildiği ve geri dönüş yapan firmalarımıza ekte örnekleri yer alan dokümanların gönderilerek firmalardan ihale katılım bedeli adı altında ücret talep edildiği bilgisi verilerek firmalarımıza gönderilen belgelerin Müşavirliğimizce incelendiği, yapılan araştırma sonucunda böyle bir kuruluşun bulunmadığı, adres ve iletişim bilgilerinin yanlış olduğu ve gönderilen evrakların sahte olduğu tespit edilerek ilgili firmalarımızın bu doğrultuda bilgilendirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu kuruluşa ilişkin teyit taleplerindeki artışa dikkat çekilmesi nedeniyle firmalarımızın herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşmalarını engellemek amacıyla Özbekistan ile iş yapan ve yapacak olan firmalarımızın e-posta ile bilgilendirilmelerinin faydalı olacağının değerlendirildiği belirtilmektedir.

EK: 1- Uzbekistan British Tenders Authority_Ek_UBTA TENDER APPLICATION CONFIRMATION LETTER TURKEY (1 sayfa) 2- Uzbekistan British Tenders Authority_Ek_UBTA TENDER VENDOR APPLICATION FORM1 (1 sayfa)

[pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Uzbekistan-British-Tenders-Authority.pdf" title="Uzbekistan British Tenders Authority"]