Kategoriler

  • Genel Haberler
    2685

Yıllık İşletme Cetveli

Yıllık İşletme Cetveli —  Erzurum TSO

Erzrum Valiliği, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden;

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu 5. maddesi ve 25/10/2014 tarih ve 29156 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi Sicil Tebliği 11. maddesi hükümleri gereğince sanayi siciline kayıtlı olan işletmeler, senelik faaliyetlerini yıllık işletme cetvellerinde göstermek ile mükelleftirler.

İlgili kanun ve tebliğ gereğince sanayi sicil bilgi sistemi üzerinden giriş yapılarak erişilen "Yıllık İşletme Cetveli " sekmesi her yıl 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında aktif olmakta ve işletmelerin cetvel girişine müsaade etmektedir. Bu tarihler arasında cetvel girişlerini yapmayan işletmelere ilgili kanunun 9. maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17. maddesi hükümleri doğrultusunda idari para cezası kararı uygulanır.

2022 yılı için yıllık cetvel girişinde bulunmayan işletmelere uygulanacak olan idari para cezası tutarı 2.356,00 TL olarak belirlenmiş olup, işletmelerin söz konusu bir yaptırıma maruz kalmamaları için en geç 30 Nisan 2023 tarihine kadar cetvel girişlerini www.sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.