ÇASGEM Bülten ve Eğitim Faaliyetleri Hk.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM); —  Erzurum TSO

Sayın Üyemiz;

Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı'nın  bağlı  kuruluşu  olan  Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik Eğitim  ve  Araştırma Merkezi  (ÇASGEM);  çalışma  hayatı, iş  sağlığı  ve  güvenliği ile  sosyal  güvenlik konularında,  ulusal  ve  uluslararası  düzeyde  eğitim,  araştırma,  çalıştay,  sempozyum,  inceleme,  yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktadır. Eğitim Merkezimiz özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile  eğitici  eğitiminde  uzaktan  eğitim  yöntemleriyle  etkin,  verimli,  zaman  ve mekân  kısıtları olmaksızın hizmet sunmaktadır. 
2023 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerimizin yer aldığı afet temalı bültenimiz ile birlikte eğitim başlıklarının yer aldığı güncel fiyat listemiz ekte sunulmuştur. Eğitim duyurularımıza, faaliyetlerimize ve Merkezimizin tüm yayınlarına ücretsiz olarak (www.casgem.gov.tr) internet adresimizden ulaşabilirsiniz. Merkezimiz, kamu ve özel sektörlerle ve sosyal taraflarla işbirliğini arttırarak hizmetlerini yürütmektedir. Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu eğitim programları için Eğitim ve Araştırma Merkezimizin işbirliğinden memnuniyet duyacağımızı ifade ederek, çalışmalarınızda başarılar diler, ortak çalışmaya her zaman hazır olduğumuz konusunu;

Saygılarımla arz/rica ederim.
Ek: 1 - Eğitim Kataloğu (48 Sayfa).pdf

      2 - Kurumsal Eğitimler (3 Sayfa).pdf

      3 - Bireysel Eğitimler (2 Sayfa).pdf

      4 - Sosyal Tesis İşletmesi Kataloğu (2 Sayfa).pdf

      5 - Dağıtım Listesi (170 Muhatap).pdf

Bilgilerinize arz ederiz.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası